Medová, včelí kosmetika s léčivými účinky

Včelí med a jeho medové vlastnosti

Včelí med a jeho medové vlastnosti

Včelí med se odedávna považuje za vynikající prostředek ke zlepšení zdravotního stavu, prodlužuje život, obnovuje silu a pomáhá při léčbě různých onemocnění. O medu se tvrdí, že zachovává mládí a krásu

Už pračlověk jedl med a používal ho při léčbě různých onemocnění. Například Pythagoras tvrdil, že se dožil vysokého věku, protože stále užíval med. Starořecký filozof Demokritos říkal, že pro zachování zdraví je třeba vnitřek zavlažovat medem a vnějšek olejem. Aristoteles nazýval med deštěm, který spadl na zem, aby lidem trochu osladil život. Významný lékař, přírodovědec a filozof Avicenna upozorňoval: Pokud si chceš uchovat mládí, jez med.

Možnost zakoupení včelího medu přímo od včelaře nyní v naší prodejně.

 

Včelí med nejen jako lék

V ČR se jedl med odedávna a lidoví léčitelé využívali med a produkty včelařství k léčení nemocných. Na celém světě byl díky své výborné kvalitě proslulý včelí vosk, propolis a pyl zpracovaný včelami. Léčivé vlastnosti medu a vosku jsou zmiňované již v textech na březové kůře ze středověkého Novgorodu.

Recepty lidových léčitelů týkající se využití medu a včelařských produktů k léčbě onemocnění se v rodině prodávaly ústně z matky na dceru z otce na syna. Bohužel, kvůli prudkému rozvoji farmacie se tyto znalosti lidové medicíny přestali od začátku 20.století předávat.

Dnes se ví o vedlejších účincích léků a znovu se probudil zájem o přírodní preparáty. Předpokládá se, že propolis regeneruje orgány, pyl tkáně organismu a med zvyšuje imunitu a zajišťuje odolnost vůči různým onemocněním.

 

Vlastnosti včelího medu

Včelí med je produkt, který včely vytvářejí z nektaru kvetoucích rostlin. Od nektaru se liší fyzickými a chemickými vlastnostmi. Med se dělí na dva základní druhy: květový a medovicový. Podle způsobu získávání se med dělí na vytáčení, okapaný a lisovaný.

I další produkty včel (propolis, pyl a mateří kašička) mají léčebné vlastnosti.

Pyl je květový pyl zpracovaný včelami, skladuje se v plastech a je zakonzervován medem, což umožňuje jeho fermentaci. Kvůli jeho užitným vlastnostem jejich včelaři nazývají chlebovinou. Obsahuje vitamíny, aminokyseliny a enzymy, které jsou pro člověka cenné. Působí antimikrobiálně.

Mateří kašička je vyráběna včelami a je bohatá na užitečné látky. Obsahuje stejné množství aminokyselin, které jsou obsaženy v mase, vejcích, a mléku, ale mateří kašička tyto produkty předčí. Mateří kašička obsahuje i bílkoviny, a proto je lehce stravitelná a svým složením blízká lidské krevní plazmě.

Mateří kašičkou se živí včelí matky, co jim prodlužuje život (pro srovnání včelí matka žije až osm let a včelí dělnice přibližně 45dní).

Propolis je vyráběn včelami z látek, které sbírají na různých rostlinách. Skládá se z glykosidů, polysacharidů, tříslovin a pryskyřic a odedávna se využívá v medicíně, protože má silný antimikrobiální a antivirový účinek.

 

Fyzické a chemické vlastnosti medu

Med má ojedinělé vlastnosti: konzistenci, barvu, vůni a chuť. Obsahuje stopové prvky i vitaminy, díky kterým je velmi užitečný. Fyzické vlastnosti medu přímo souvisejí s jeho druhém.

Čerstvý med je čirá polotekutá hmota, která časem krystalizuje a tuhne. Pokud naberete med lžící a otočíte ji, nedozrálí med steče. Zralý med stéká pomaleji a vytváří záhyby jako stuha.

Pokud je čistý med zavíčkovaných v plastech, zůstává tekutý. Med, který obsahuje více než 20% vody, je nepřirozeně tekutý. Koncentrace cukrů, jejich druh a složení ovlivňují krystalizaci medu. Čím více je v medu fruktózy, tím déle zůstává tekutý. Stupeň krystalizace medu ukazuje na jeho kvalitu.

Barviva (karoten, xantofyly), které se nacházejí v nektaru, způsobují, že med může mít různou barvu: bezbarvou, světle, citrónově žlutá, zlatožlutou, vnitřek tmavě, hnědozelené nebo černou. Nejsvětlejší barvu má akátový med (jde o sotva viditelný odstín). Převládající barvou květového medu je žlutá, málokdy se setkáváme s tmavohnědou, která má zelený nádech. Med, který je nasbíraný na začátku jara, bývá jasně žluté až oranžové barvy. Med získaný ze směsi lučních rostlin je skoro bezbarvý nebo má zelený odstín.

 

Vůně medu

Různé druhy medu se liší i vůní; podle ní lze posuzovat kvalitu a do určité míry určit i původ medu. Intenzita vůně závisí na množství těkavých organických látek.

Některé druhy medu, například med kaštanový, mají dost slabou vůni, podle níž nelze určit druh. Medovicového medu také chybí vůně. Časem z medu aromatické látky mizí, zvláště pokud se nesprávně skladuje.

 

Chuť medu

Včelí med má příjemnou chuť, která závisí na jeho původu a složení. Díky spojení sladkosti cukrů a kyselosti, která je přidána organickými kyselinami, má med sladkou, lehce kyselou chuť. Některým druhům medu (konkrétně kaštanové, tabákovému a vrbové) je kromě sladké chuti vlastní i hořká chuť, která může být velmi silná.

Sladkost medu závisí na koncentraci cukrů a jejich původu. Nejsladší chuť má med, ve kterém převládá fruktóza.

 

Stopové prvky v medu

V medu byl objeven fosfor, železo, hořčík, vápník, chlor, měď, síra, olovo a další prvky. Skoro všichni lékaři zastávají názor, že tmavý med obsahuje více minerálních látek.

 

Vitamíny v medu

Med obsahuje i některé vitaminy. Při výzkumech byly v medu objeveny následující vitamíny: B1, B2, B3, B5, E, K, C a karoten. V medu se nacházejí i biogenní stimulátory, které stimulují životní činnost organismu. Při klinických testech byly odhaleny látky, které stimulují růst buněk.

Volný překlad článku z webu strava . sk.

Vytisknout

Medová kosmetika, včelí produkty, přírodní, Pleva. JaHan s.r.o.