Medová, včelí kosmetika s léčivými účinky

Jak začít včelařit?

Jak začít včelařit?

Chcete začít včelařit? poradíme vám kde získat první informace.

Doporučujeme vyhledat nejbližšího včelaře a požádat ho o radu ohledně základních informací o včelaření. Jestliže žádného včelaře ve svém okolí neznáte, obraťte se obecním nebo městský úřad. Včelaři mají povinnost se nahlásit na příslušném úřadě kvůli evidenci stanoviště včel. Můžete tak získat adresu na včelaře nebo jiný kontakt.

Dál můžete kontaktovat nejbližší ZO ČSV nebo přímo některého z jejich funkcionářů, kteří se Vám jistě rádi budou věnovat. Přesto je teoreticky možné neuspějete. Včelařů je v ČR cca 50.000 ale může se stát, že narazíte na nějakého neochotného morouse, ale nenechte se odradit. Včelaři jsou přátelští a ochotní. Obvykle se rádi stanou Vašimi učiteli, konzultanty a rádci.

Dále je vhodné, než začnete včelařit, prostudovat si i odbornou literaturu. Můžete navštívit některou z knihoven, nebo si knihy o včelařství objednat na internetu. Zakoupit včelařskou literaturu můžete i ve včelařských prodejnách nebo v lepších knihkupectvích. Internet je dnes však jednnoznačně vítězí.


Nezapomeňte, že chov včel v ČR podléhá určitým zákonným ustanovením.Vaše včelstva musí být evidována v centrální evidenci a proto jejich chov musíte nahlásit ČMSCH. Nezapomeňte nahlásit stanoviště včelstev na příslušném městském nebo obecním úřadě. Můžete se stát i členem Českého svazu včelařů, o.s., který registruje více než 97 % včelařů u nás.

V vhodným stanovištěm včelstev je to složitější. Je to o kompromisech.

Pro včelaře: je důležitá přístupnost stanoviště cesta sjízdná i za nepříznivého počasí atd. Vzdálenost stanoviště není rozhodující, ale větší vzdálenost může chov prodražit nebo ztížit rychlost potřebného zásahu. Pozor na sousedy a kolemjdoucí - může dojít k zbytečným problémům.

Pro včely: je ideální stanoviště se zdrojem včelí pastvy od předjaří do podzimu a při tom. Stanoviště které zajistí dostatek pylu v plynulém časovém pásu s důrazem na předjaří a podletí. Klimatické a místní podmínky jsou dalším aspektem při volbě stanoviště. Nevyhovující je colodenní ani celoroční zastínění. Vadí i celodenní úpal. Nevhodné je i stanoviště na větru.

 

Zásady bezpečné práce se včelami

Žihadlo je nepříjemná součást včelaření, kterému se určitě nevyhnete. Základem, jak jejich počet eliminovat. Základní snahou je předejít podráždění včel a to správnou volbou času ( podle snůšky, počasí, míry podráždění). Dál je důležité správné chování včelaře, jehož základem je klidná a plynulá práce

Osvojte si zásady jako: Promyšlenost zásahu a příprava pomůcek. Mírnění včel kouřem nebo vodou. Klidná práce bez prudkých pohybů a přiměřená rychlost. Nestavět se do drah výletů včel. Používání vhodných ochranných pomůcek. Pokud jsou včely příliš útočné, zkrátíme úkon, popřípadě dokončíme další den.

Vytisknout

Medová kosmetika, včelí produkty, přírodní, Pleva. JaHan s.r.o.